Aantal getoonde achternamen:     Aantal kolommen:

AchternaamAantalAchternaamAantalAchternaamAantal
Oosterbaan615Meulen, van der 2Fijnia1
Anema6Hoornstra2Wijnia1
Freerks6Kleef ( Oosterbaan ), van 2Koopmans1
Boer, de 6Nije2Assuerus Fogelsangh Heeres Oosterbaan1
de Ruiter4Schellingwou2Fongers Oosterbaan1
Wybrandi4Jonge, De 2Minnes (Dor)1
Jacobs (Oosterbaan)4Oever, van den 2Aebbes1
Werf, van der 4Mulder2Hibma1
Fongers3Hiemstra2Leurs1
Molen, van der 3Peereboom2Bossema1
Dijkstra3Bakker2Ploeg, van der 1
Douwes3Fogelsangh1Selders1
Vries, de 3Sioerds1Oving1
Verhoeven3Jacobs(dochter)1Moorlag1
Jong, de 2Juckers1Dircks1
Lambooy2Westra1Mansens1
Zwaag, van der 2Weinia1Haan, de 1

© oosterbaan.info - meer informatie of opmerkingen - eric 'add' oosterbaan.eu