A B C D E F G H J K L M N O P R S T V W Y Z Alle namen

Aantal getoonde achternamen:     Aantal kolommen:
    Bladzijde 1 2

NaamAantalNaamAantalNaamAantalNaamAantalNaamAantal
2Douwes3Huigens1Mansens1Rooij, de 1
Feyckes1Durks van der Werf1Hulst1Meijer1Ruiter, de 1
Aebbes1Eck, van 1Hulten, van 1Meulen, van der 2Schellingwou2
Amelsvoort, van 1Eysinga1Huytes ( Hoites )1Meulenberg1Schouten1
Anema6Feenstra1Jacobs (Oosterbaan)4Meulstee1Schraa1
Arke1Fijnia1Jacobs(dochter)1Minderhout1Selders1
Assuerus Fogelsangh Heeres Oosterbaan1Fluitman1Jacobson1Minnes (Dor)1Severijn1
Baaten1Fogelsangh1Jans1Molen, van der 3Sibma1
Bakker2Fongers3Janse1Moorlag1Sieberts1
Ball1Fongers Oosterbaan1Jansen1Mulder2Sijibes1
Bangma1Fransen1Jarichs1Munnickhuisen1Sioerds1
Baumans1Freeks1Jong, de 2Nauta1Siouckes1
Bekema1Freerks6Jonge, De 2Neuwahl1Sioukes1
Berg, van den1Freriks1Jongma1Nijdam1Sjouckes ( Oosterbaan )1
Bergh, van den 1Galema1Joosten1Nije2Sjoukes1
Blaauw1Gerrits1Joostes de Vries1Nijs, de 1Slee1
Bleijker, den 1Gerritsma1Jorrits De Boer1Noordmans1Slink, van der 1
Boeijinga1Gorter1Jorritsma1Nooyer, de 1Spoel, van der 1
Boer, de 6Gratz1Juckers1Oever, van den 2Stalma1
Boersema Elizabeth1Greyling1Jurgen1Oosterbaan615Stap1
Boersma1Groot, de 1Kemming1Oosterbaan Jans1Star1
Bos1Haak1Kesch1Oving1Steensma1
Bosch1Haan, de 1Kleef, van 1Parthesius1Stegenga1
Bossema1Haijes1Kleef ( Oosterbaan ), van 2Paulussen1Sterringa1
Brantz1Halma (Hellema)1Klei, van der 1Peereboom2Stiemstra1
Broekema1Harkes1Kloosterman1Peeters1Straver1
Bron1Hartmans1Koopmans1Peterzon1Taeklema1
Brongers1Haveman1Kornelis de Kroon1Piebes Andela1Teernsta1
Brouwer1Hees, van 1Koster1Pieters1Terpstra1
Cooper1Heimstra1Kramer1Pieters de Vries1Tilstra1
Damave1Helsdingen1Kramers1Pietersma1Tjepkema1
de Ruiter4Heslinga1Lageveen1Piso1Twerda1
Deemter Ike1Hettema1Laing1Ploeg, van der 1valk1
Delahaye1Hettes1Lambooy2Pouw1Verhoeven3
Deursen, van 1Heuvel, van den 1Leendert den Os1Putten, van 1Visser1
Diender1Hibma1Leurs1Rabus1Vissink1
Dijkhuis1Hiemstra2Leutscher1Reidsma1Vos1
Dijkstra3Hoeksma1Lieuwe Anema1Rie, de la 1--
Dircks1Hof, op 't 1Luik1Rienks1--
Dooms1Hoornstra2Luit, van 1Rijn, van 1--
Doorn1Houterman1Mannam1Roelofs1--

© oosterbaan.info - meer informatie of opmerkingen - eric 'add' oosterbaan.eu