Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
woman Haijes, Pytie 1e & N.N., 2e X Pieter Sjouckes Oosterbaan† ‎1 jan 1821
woman Halma (Hellema), Yttje Annes "Yttje" X Wiebren Fongers "Wybren" Oosterbaan* ‎1782* ?† ‎22 aug 1857† Franekeradeel
man Harkes, Brand X Klazina Douwes Oosterbaan* ‎1810* Gorredijk(Fr)
woman Hartmans, Loltje Cornelis X Douwe Jans Oosterbaan* ‎1792* Gorredijk(Fr)
woman Haveman, Grietje 1e X Klaas Dijkhuis, 2e X Assueer Jacob Oosterbaan* ‎10 mei 1835* Harlingen† ‎18 aug 1910† Oude Pekela
man Hees, Christiaan Nicolaas Petrus van & Alida Maria "Alie" Oosterbaan
woman Heimstra, Adelaida Jelles "Atje" X Hermanus Petrus Oosterbaan* ‎25 apr 1846* Bolsward† ‎24 apr 1922† Bolsward
woman Helsdingen, Hendrika Petronella X Johannes Pieter Oosterbaan* ‎1881* Rotterdam† ‎19 jan 1908† Arnhem
woman Heslinga, Tjitske Hessels X Lieuwe Annes Oosterbaan* ‎1853* Achlum b.o. Franekeradeel(Fr)
woman Hettema, Klara Lieuwes X Gerrit Sybes Oosterbaan
woman Hettes, Reintje "Reintje" X Wiebren Fongers "Wybren" Oosterbaan* ?
woman Heuvel, Lambertha van den X Petrus Oosterbaan* ‎30 dec 1870* Amsterdam† ‎21 aug 1956† Amsterdam
woman Hibma, Boudewina X Assuerus (Swier) "Assuerus" Oosterbaan* Leeuwarden
woman Hiemstra, Gezina Adelaida X Hermanus Petrus Oosterbaan* ‎16 dec 1842* Heereveen (Nijehaske)† ‎24 jul 1886† Bolsward
man Hiemstra, Jouw Sybrens X Grietje Wybrens Oosterbaan* ‎1806* Franekeradeel(Fr)
man Hoeksma, Rients X Joukje Douwes Oosterbaan* ‎1819* Gorredijk(Fr)
woman Hof, Adriana Johanna Levina op 't X Hendrik Anthonie Oosterbaan
man Hoornstra, Jan Jakobs X Maijke Jans Oosterbaan* ‎1818* Gorredijk(Fr)
woman Hoornstra, Minke Jansz * ‎18 apr 1848* Gorredijk(Fr)† ‎13 apr 1931† Amsterdam
woman Houterman, Suzanne & Christiaan Frederik Oosterbaan* ‎6 sep 1937† ‎7 jul 1984
man Huigens, Gerard Johannes Jozef X Agatha Juliana Maria Oosterbaan
woman Hulst, Elisabeth Maria "Maria" X Michael Sybrandus Oosterbaan* ‎15 nov 1877* Sprang-Capelle
man Hulten, Karel van X Ignatia Yke (Hieke Ignatia) Oosterbaan* Waalwijk
man Huytes ( Hoites ), Jouwke X Ytie Pieters* ‎1701* Bolsward
man Jacobs (Oosterbaan), Antonius Johannes * ‎3 okt 1796* Leiden† ‎7 jan 1845† Leeuwarden
man Jacobs (Oosterbaan), Jacobus Johannes 1e X Cathatina J. Tjepkema, 2e X Pietje Joosten* ‎18 aug 1799* Leiden† ‎16 feb 1865† Leeuwarden
man Jacobs (Oosterbaan), Johannes Leonardus * ‎10 jun 1798* Leiden
man Jacobs (Oosterbaan), Petrus Antonie * ‎24 apr 1794
woman Jacobs(dochter), Eelck "Eelk" X Fonger Aenkeszoon "Fonger" Oosterbaan* ?† ?
woman Jacobson, Ann & Dinant Petrus Oosterbaan


© oosterbaan.info - meer informatie of opmerkingen - eric 'add' oosterbaan.eu