Naam of deel van een naam
"John Jones", "Jones John", "John of Jones", "of Jones, John", "Jones, John of", "Jones of, John"

    Uitgebreid zoeken
NaamGeboren/ GedooptOverleden/ Begraven
Sorteer op: Voornaam Achternaam Datum Plaats Datum Plaats
woman Douwes, Trijntje * ‎1725
woman Durks van der Werf, Anke X Gerrit Sybes Oosterbaan
woman Eck, Hendrika van & Johannes van Kleef ( Oosterbaan )
man Eysinga, Hette Ruurd X Renske Jans "Rinske" Oosterbaan Jans* ‎20 sep 1822* Gorredijk† ‎7 mrt 1915
woman Feenstra, Grietje Ypes "Grietje" X Fonger Assuerus "Fonger" Oosterbaan* ‎24 apr 1735* Sneek† ‎3 jan 1808† Achlum
woman Fijnia, Japke 1e & N.N., 2e & Theunis Wijnia
woman Fluitman, Marijke Martens X Sjoerd Oosterbaan* ‎1811
woman Fogelsangh, Sjouckjen Asswerus "Siouckjen" X Fonger Wybrens "Fonger" Oosterbaan* ‎ 1 dec 1664!* Sneek
woman Fongers, Aeck & Ulbe Aebbes† ‎mei 1675
unknown Fongers, Aentie "Aentie" ~ ‎2 mrt 1628~ Sneek
woman Fongers, Trijntie "Trijntie" ~ ‎21 mrt 1621~ Sneek
man Fongers Oosterbaan, Jacob "Jacob" 1e X Lijsbet Minnes (Dor), 2e & Idske Feyckes~ ‎28 jan 1610~ Sneek† ‎15 apr 1675† Leeuwarden
woman Fransen, Catharina & Johannes Jacobus Oosterbaan
woman Freeks, Trijntje * ‎1750
unknown Freerks, Ale * ‎1767
woman Freerks, Antje * ‎1754
man Freerks, Douwe * ‎1752
woman Freerks, Imke * ‎1763
man Freerks, Pier * ‎1771
woman Freerks, Sjouke * ‎1761
man Freriks, Douwe X Imke Jans* ‎5 jan 1696* Joure† ‎1728† Gorredijk
woman Galema, Geertruida X Sijtze Jacobus Oosterbaan* ‎30 aug 1870* Nijland† ‎20 nov 1945† Den Haag
woman Gerrits, Hidtie & Freerck Ysbrandts
woman Gerritsma, Jansje Klazes X Johannes Petrus Oosterbaan* ‎12 nov 1838* Bolsward
woman Gorter, Antje (Jans) X Jan (Freerks) Oosterbaan* ‎1760* Gorredijk(Fr)† ‎30 dec 1806† Gorredijk
man Gratz, Karl & Lucrette Therese Christina "Lucrette" Oosterbaan PRIVACY FILTER
woman Greyling, Karin X Robert Frederik Oosterbaan
man Groot, Jan de X Antje Oosterbaan* ‎1828* Gorredijk(Fr)
man Haak, Egbert Harm X Johanna Gerharda Oosterbaan* ‎13 jan 1893* Nieuw Buinen gem. Borger† ‎23 jun 1982† Stadskanaal
woman Haan, Hiske de X Hendrik Oosterbaan


© oosterbaan.info - meer informatie of opmerkingen - eric 'add' oosterbaan.eu