woman Eelck "Eelk" Jacobs(dochter)‏‎
Geboren ‎ ?, overleden ‎ ?

Gehuwd ‎1629 Sneek (53 of 54 jaar gehuwd) met:

man Fonger Aenkeszoon "Fonger" Oosterbaan‏‎, zoon van Aentie Heeres Oosterbaan en N.N.‏.
Geboren ‎1596 Sneek, overleden ‎1683 Sneek‎, 86 of 87 jaar
@@N20@@

Kinderen:

1.
man Jacob "Jacob" Fongers Oosterbaan‏
Gedoopt ‎28 jan 1610 Sneek, overleden ‎15 apr 1675 Leeuwarden‎, ongeveer 65 jaar
Fonger_Oosterbaan1.jpg
Wapenschild uit wroedbanken


Bouwmeester en Vroedsman
Informatie foto:
Manljuswapen: dield: I. de Fryske heale earn; II. trochsnien: a. in tulp op in stâle mei rjochts 2 blêden en lofts 1 blêd; b. 2 ikels neist elkoar, ûnder beselskippe fan in klaver.Frouljuswapen: dield: I. de Fryske heale earn; II. in seispuntige stjer, boppe en ûnder beselskippe fan in klaver.Helmteken: in klaver.
2.
woman Trijntie "Trijntie" Fongers‏‎
Gedoopt ‎21 mrt 1621 Sneek‎
3.
unknown Aentie "Aentie" Fongers‏‎
Gedoopt ‎2 mrt 1628 Sneek‎
4.
man Wijbren Fongers "Wijbren" Oosterbaan‏
Geboren ‎1620 Sneek, overleden ‎19 jun 1696 Sneek‎, 75 of 76 jaar
Wapen Wijbren Fongers (Oosterbaan)
Genealogysk Jierboekje (1986), p 92.
Hierin vermelding van het getoonde familiewapen. (Deze is anders van opbouw dan het wapen bij N.N. Oosterbaan)
Wie is oudste wapenhouder vanaf 1692 ??
5.
woman Aeck Fongers‏
Overleden ‎mei 1675
stillborn

Voor meer informatie, neem contact op.

© oosterbaan.info - meer informatie of opmerkingen - eric 'add' oosterbaan.eu